WYSZUKIWANIE ZAAWANSOWANE

Postępowanie restrukturyzacyjne

Doradztwo prawne i finansowe dla przedsiębiorstw zagrożonych niewypłacalnością; wybór najbardziej optymalnego sposobu restrukturyzacji zadłużenia przedsiębiorstwa.

udostępnij

Opis szczegółowy i uwagi do ceny:

Cena obejmuje jednorazową pomoc prawną w celu rozpoznania sytuacji finansowej i ekonomicznej przedsiębiorstwa dłużnika oraz oceny przesłanek do złożenia wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego.

x