WYSZUKIWANIE ZAAWANSOWANE

Upadłość konsumencka

- porada prawna dot. m. in. przesłanek ogłoszenia upadłości konsumenckiej, wpływu ogłoszenia upadłości konsumenckiej na sytuację majątkową dłużnika i jego rodziny, skuteczności czynności prawnych podejmowanych przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej;
- przeprowadzenie analizy sytuacji prawnej osoby fizycznej, planującej złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej;
- porada prawna w zakresie pomocy w negocjacjach z wierzycielami, w szczególności z bankami, parabankami oraz innymi instytucjami finansowymi (modyfikacja w zawartych umowach oraz warunków spłaty zadłużenia);
- pomoc w przygotowywaniu propozycji układowych oraz przygotowania do negocjowaniu warunków układu z wierzycielami.

udostępnij

Opis szczegółowy i uwagi do ceny:

Cena obejmuje jednorazową pomoc prawną w rozpoznaniu sytuacji finansowej konsumenta. Cena nie obejmuje sporządzenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, świadczenia pomocy prawnej w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości oraz w postępowaniu upadłościowym oraz zastępstwa procesowego w sprawach upadłościowych.

lub

x