Wykonawco - Jak zabezpieczamy Twoje dane osobowe

Administratorem Danych jest Legal Networks Spółka z o.o. (Spółka), z siedzibą w Poznaniu, 60-408, ul. Nagórskiego 3, NIP: 781-191-35-19.

Spółka wyznaczyła Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI), zwanego dalej Administratorem, odpowiedzialnego za przetwarzanie (zautomatyzowane i manualne) danych w firmie, w tym za przetwarzanie danych osobowych. ABI wyznaczył tez Administratora Systemu Informatycznego (ASI), odpowiedzialnego za przetwarzanie danych na komputerach i serwerach firmy.

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych kontaktuj się z Administratorem na adres mailowy: kontakt@oduslug.pl.

 1. Jakie dane osobowe pobieramy od Ciebie?

Dane adresowe i osobowe:

 • Nazwisko i imię
 • Nazwa firmy
 • Miejscowość, kod, ulica i nr mieszkania,
 • Zdjęcie

 

Dane szybkiego kontaktu:

 • Numer telefonu kontaktowego
 • Adres email
 • Adres strony www

 

Dane o dotychczasowej działalności:

 

 • O mnie” – krótki opis zakresu działalności
 • Data rozpoczęcia działalności
 • Specjalizacje
 • Opisy wykonanych usług

 

Dane do pobierania/przekazywania należności i wystawiania faktury:

 

 • Dane o odbiorcy faktury
 • NIP
 • Nr konta bankowego

 

 1. Jakie dane osobowe o Tobie zbieramy w serwisie podczas Twojego pobytu:

 

Dane z pobytu w serwisie

 • Statystyki odwiedzin profilu i pobierania danych szybkiego kontaktu
 • Statystyki aktywności w serwisie (ilości odpowiedzi na pytania klientów)
 • Dane rozliczeniowe – otrzymane zlecenia od klientów, ich treść, kwotę, stan konta w portfelu Wykonawcy, wpłaty i wypłaty z portfela Wykonawcy, potrącenia

 

Dane z odpowiedzi na pytania klientów

 

 • Treść pytania klienta
 • Treść Twojej odpowiedzi na pytanie

 

 1. Jakie są prawne podstawy pobierania Twoich danych osobowych?

 

 • Rejestrując się w serwisie wyrażasz swoją zgodę na pobieranie i przetwarzanie Twoich danych osobowych.
 • Serwis spełnia rolę informacyjną dla klientów poszukujących Wykonawców i jego oczywistą rolą jest upublicznianie danych adresowych, kontaktowych i innych opisujących Twoją działalność usługową, w tym danych osobowych, użytecznych dla klienta w ocenie i wyborze Wykonawcy. Podstawą prawną działalności serwisu jest Regulamin dla użytkowników oraz Regulamin dla Wykonawców.

 

 1. Gdzie są zapisywane wymienione dane osobowe w serwisie?

 

 • W bazie Wykonawców serwisu
 • W bazie korespondencji mailowej serwisu powstającej między Tobą i klientem za pośrednictwem serwisu

 

 1. Jakie rodzaje przetwarzania Twoich danych osobowych występują w serwisie?

 

 • Wyszukiwanie Wykonawców – tworzenie wykazów wykonawców spełniających kryteria klienta takie jak: miejscowość, kategoria usług, słowa kluczowe. Wykazy mogą być profilowane względem wskaźników aktywności Wykonawcy w serwisie, cen usług, odległości od klienta.
 • Wyszukiwanie odpowiedzi na pytania – tworzenie zestawień pytań i odpowiedzi spełniających kryteria klienta takich jak: kategoria usług, słowa kluczowe. W powstających zestawieniach Twoja odpowiedź na pytanie jest linkiem do Twojego profilu w serwisie.
 • Profil Wykonawcy – wszystkie informacje o Tobie i Twojej firmie, uznane w serwisie za pożyteczne dla klienta. Poza informacjami wprowadzonymi przez Ciebie, udostępniane są klientowi Twoje odpowiedzi na pytania klientów, opinie klientów oraz certyfikaty i wyróżnienia zdobyte w serwisie. Profil Wykonawcy jest udostępniany klientowi zainteresowanemu kontaktem lub uzyskaniem bliższych informacji o wybranym Wykonawcy.
 • Portfel Wykonawcy – informacje ewidencyjne i rozliczeniowe Wykonawcy w serwisie, niedostępne dla klientów, widoczne wyłącznie dla Wykonawcy oraz dla personelu obsługi serwisu.

 

 1. Komu przekazujemy Twoje dane osobowe (poza firmę)?

 

 • Firmie hostingowej – utrzymuje oprogramowanie i bazy danych serwisu na swoich serwerach, udostępnia serwis w Internecie, składuje okresowo wszystkie dane w celu zabezpieczenia ciągłości działania serwisu i przetwarzania jego danych. Podstawą prawną współpracy i ochrony danych jest umowa o powierzeniu danych.
 • Biuro Księgowo – Rachunkowe – prowadzi dla naszej firmy księgi handlowe zgodnie z wymaganiami urzędowymi. Ma dostęp do danych zawartych w fakturach i rachunkach bankowych naszej firmy. Podstawą prawną współpracy i ochrony danych jest umowa o powierzeniu danych.

 

 1. Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych w serwisie?

 

 • Klienci serwisu – do danych zawartych w Twoim profilu publicznym
 • Upoważnieni pracownicy Spółki w ustalonym zakresie
 • Ty, czyli Wykonawca - właściciel profilu

 

 1. Jak postępujemy z Twoimi danymi osobowymi?

 

Na pisemny wniosek, przesłany na adres mailowy kontakt@douslug.pl zobowiązani jesteśmy w ciągu 30 dni do następujących operacji dotyczących Twoich danych osobowych:

 • korekty wskazanych danych w Twoim profilu
 • usunięcia Twoich danych z bazy Wykonawców (czyli z serwisu)
 • usunięcia fragmentu lub całości treści z bazy korespondencji z klientami
 • uznania sprzeciwu w zakresie dalszego przetwarzania Twoich danych (nie upubliczniania Twoich danych poprzez serwis)
 • uznania sprzeciwu i nie upubliczniania opinii otrzymanej od klienta
 • przeniesienia posiadanych Twoich danych osobowych do innego wskazanego podmiotu

 

Każdy Twój wniosek w zakresie operacji na Twoich danych osobowych jest ewidencjonowany przez ABI.

 

 

Operacje związane z danymi osobowymi nie są wykonywane na tworzonych backup’ach serwisu. Jednak gdy serwis używa backup’u bazy danych, ewidencja wniosków jest używana do powtórzenia wszystkich operacji na danych osobowych, których data i czas zgłoszenia nastąpiły po dacie backup’u. Archiwizowanych jest kilka ostatnich wersji backup’ów, a wcześniejsze są kasowane.

 

 1. Do Twoich praw należy wniesienie skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (www.giodo.gov.pl) jeśli stwierdzisz, że nasze postępowanie z Twoimi danymi osobowymi narusza prawo.

 

 

x