Użytkowniku - Jak zabezpieczamy Twoje dane osobowe

Administratorem Danych jest Legal Networks Spółka z o.o. (Spółka), z siedzibą w Poznaniu, 60-408, ul. Nagórskiego 3, NIP: 781-191-35-19.

Spółka wyznaczyła Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI), zwanego dalej Administratorem, odpowiedzialnego za przetwarzanie (zautomatyzowane i manualne) danych w firmie, w tym za przetwarzanie danych osobowych. ABI wyznaczył tez Administratora Systemu Informatycznego (ASI), odpowiedzialnego za przetwarzanie danych na komputerach i serwerach firmy.

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych kontaktuj się z Administratorem na adres mailowy: kontakt@oduslug.pl.

 1. Jakie dane osobowe pobieramy od Ciebie?
 • Numer telefonu – wymagany (i sprawdzany) do umożliwienia Wykonawcy nawiązania z Tobą kontaktu telefonicznego’
 • Adres email – wymagany lecz nie sprawdzany, służy do przekazania odpowiedzi Wykonawcy na pytanie, do dodatkowego informowania o postępach w nawiązywaniu kontaktów z Wykonawcami oraz do wysłania prośby o opinię o naszej usłudze i wybranym Wykonawcy
 • Nazwa miejscowości – wymagana lecz nie sprawdzana, dla poszukiwania Wykonawcy w regionie Twojego zamieszkania
 • Dane geolokalizacyjne – nie wymagane, lecz gdy wprowadzisz, następuje poszukiwanie Wykonawców w Twoim regionie jak w przypadku określenia miejscowości.
 • Treść pytania lub zakres rozmowy – wymagane dla wyszukiwania specjalisty dla Twojego problemu

 

 1. Jakie są prawne podstawy pobierania Twoich danych osobowych?

Musisz wyrazić swoją zgodę na pobranie Twoich danych osobowych.


 1. Gdzie są zapisywane wymienione dane osobowe w serwisie?
 • W bazie klientów serwisu
 • W bazie korespondencji mailowej powstającej między Tobą, serwisem i ustalonym Wykonawcą

 

 1. Jakie rodzaje przetwarzania Twoich danych osobowych występują w serwisie?
 • Treść Twojego nieodpłatnego pytania oraz Twój email i nazwa miejscowości trafiają na listę pytań przekazywanych Wykonawcom ale nie jest im uwidoczniany Twój adres mailowy. Adres ten służy tylko nam do przesłania Tobie odpowiedzi, byś opcjonalnie mógł kontynuować korespondencje z Wykonawcą. Odpowiedź Wykonawcy jest też widoczna w na liście pytań i odpowiedzi w serwisie)
 • Gdy sam wybierasz Wykonawcę z listy wykonawców przedstawianych przez serwis, pobieramy od Ciebie nr telefonu i adres mailowy i przekazujemy je wybranemu przez Ciebie Wykonawcy, by mógł się z Tobą skontaktować.

 

 1. Komu przekazujemy Twoje dane osobowe (poza serwis internetowy)?

Tylko Wykonawcy zarejestrowanemu w serwisie, który zgłosił się do obsługi Twojego pytania (bezpłatnego) lub którego wybrałeś do obsługi swojego zlecenia .

 1. Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych w serwisie?
 • Klienci serwisu – ale tylko do treści pytania (i związanej z nią odpowiedzią Wykonawcy); nie widzą oni pozostałych Twoich danych osobowych
 • Wykonawca zarejestrowany w serwisie – tylko ten, który został wybrany przez Ciebie z wykazu wykonawców.
 • Upoważnieni pracownicy Spółki w ustalonym zakresie.

 

 1. Jak postępujemy z Twoimi danymi osobowymi?

Na koniec każdego miesiąca usuwamy Twoje dane osobowe z bazy klientów (pseudonimizacja), jeśli data ich otrzymania jest starsza od 2 miesięcy. Pozostawiamy treść Twojego pytania, ponieważ wiążąca się z nim odpowiedź Wykonawcy może służyć pomocą innym klientom w serwisowej przeglądarce pytań.

2-miesięczny okres przechowywania wszystkich Twoich danych osobowych wynika z powodu uruchamiania operacji pseudonimizacji raz w miesiącu, w sytuacji, gdy część pytań może jeszcze oczekiwać na odpowiedź Wykonawców. Na Twoje życzenie możemy usunąć wcześniej również treść pytania. Masz także prawo do wcześniejszego żądania usunięcia swoich danych z bazy klientów.

Na koniec każdego miesiąca usuwamy kopie korespondencji generowanej przez serwis do Ciebie i do Wykonawców z komputerów osób otrzymujących ją oraz z bazy serwisu, jeśli ich data powstania jest starsza od 2 miesięcy.

Na Twój pisemny wniosek, przesłany na adres mailowy kontakt@oduslug.pl zobowiązani jesteśmy do:

 • korekty wskazanych danych
 • wcześniejszej pseudonimizacji danych
 • usunięcia danych z bazy klientów i korespondencji
 • uznania sprzeciwu w zakresie dalszego przetwarzania Twoich danych (nie wysyłania próśb o opinię serwisu i wykonawcy)
 • przeniesienia posiadanych Twoich danych osobowych do innego wskazanego podmiotu

 

Każdy Twój wniosek w zakresie operacji na Twoich danych osobowych jest ewidencjonowany przez ABI.

Operacje związane z danymi osobowymi nie są wykonywane na tworzonych backup’ach serwisu. Jednak gdy serwis używa backup’u bazy danych, ewidencja wniosków jest używana do powtórzenia wszystkich operacji na danych osobowych, których data i czas zgłoszenia nastąpiły po dacie backup’u. Archiwizowanych jest kilka ostatnich wersji backup’ów, a wcześniejsze są kasowane.

 1. Do Twoich praw należy też wniesienie skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (www.giodo.gov.pl) jeśli stwierdzisz, że nasze postępowanie z Twoimi danymi osobowymi narusza prawo.

x