WYSZUKIWANIE ZAAWANSOWANE

Postępowanie upadłościowe

Świadczenie pomocy prawnej w trakcie postępowania upadłościowego, zastępstwo procesowe dłużnika (wierzyciela, także w radzie wierzycieli), sporządzanie zgłoszenia wierzytelności, zaskarżanie postanowień sędziego-komisarza, sporządzanie zażaleń.

udostępnij

x