WYSZUKIWANIE ZAAWANSOWANE

Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów (do 25 dokumentów)

Usługa obejmuje prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów do 25 dokumentów miesięcznie.

udostępnij

Opis szczegółowy i uwagi do ceny:

Księgowość w przedsiębiorstwach to obowiązek, który w zależności od formy przedsiębiorstwa oraz wysokości obrotów może być różnie spełniany. Rachunkowość finansowa w firmach może być prowadzona na dwa sposoby czyli w formie pełnej (bardziej rozbudowanej, dokładniejszej i trudniejszej) lub uproszczonej (prostej, łatwej i mniej dokładnej).

Forma uproszczona księgowości na ogół prowadzona jest na kilka sposobów. Jednym z nich jest KPIR. To najpopularniejsza metoda, lecz nie będąca tak uproszczona, jak pozostałe – ryczałt i karta podatkowa. Prowadzenie księgowości w formie księgi przychodów i rozchodów odbywa się poprzez kolejne księgowanie operacji gospodarczych, zaliczanych od kosztów, wydatków lub przychodów firmy. Na ich podstawie ustala się wysokość uzyskanych w danym roku przychodów i kosztów oraz dochodu. Potem w oparciu o ustalony dochody ustala się zobowiązania podatkowe za dany rok.

Prowadzenie KPiR nie jest tak trudne jak ksiąg rachunkowych, lecz wymaga także podstawowej wiedzy księgowej. Warto zastanowić się nad jej zleceniem biuru rachunkowemu.

lub

Pozostałe usługi tego wykonawcy

Aktywne 3

x