WYSZUKIWANIE ZAAWANSOWANE

Prowadzenie ksiąg rachunkowych (do 20 dokumentów)

Prowadzenie ksiąg rachunkowych, czyli tzw. pełnej księgowości, zgodnie z Ustawą o Rachunkowości.

udostępnij

Opis szczegółowy i uwagi do ceny:

Prowadzona przez nas obsługa księgowa dotyczy m.in.:
- opracowania oraz wdrożenia zasad rachunkowości, w tym zakładowego planu kont,
- prowadzenia ksiąg handlowych, podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ewidencji podatkowej ryczałtu ewidencjonowanego, rejestrów zakupu i sprzedaży VAT, ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
- sporządzania deklaracji podatkowych, sprawozdań finansowych,
- obsługi kadrowej i płacowej firm, w tym m.in. deklaracje podatkowe i ZUS, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o pracę, sporządzania listy płac, prowadzenia teczek osobowych pracowników,
- reprezentacji Klienta w urzędach,
- udzielania porad i wyjaśnień księgowo-podatkowych,
- wyliczania zobowiązań podatkowych oraz sporządzania i wysyłania deklaracji podatkowych PIT, CIT i VAT.

lub

Pozostałe usługi tego wykonawcy

Aktywne 3

x