WYSZUKIWANIE ZAAWANSOWANE

Redakcja tekstów

Redakcja tekstów - poprawa błędów logicznych (budowa zdań, akapitów, rozdziałów, całej pracy), stylistycznych (retoryczne, frazeologiczne, składniowe, leksykalne, likwidacja powtórzeń), merytorycznych z zakresu wiedzy ogólnej (daty wydarzeń, nazwy geograficzne, nazwy własne, skróty itp.) oraz ujednolicenie zapisów językowych w całym tekście (skróty, nazwy, forma liczebników, dat itd.), stylów pisma, opisów tabel, rysunków, wykresów, zapisy tytułów i ich podrzędności w tekstach prac naukowych, ofert biznesowych, książek, artykułów. Cena 1 strony rozliczeniowej gdy tekst do 2-ch arkuszy wydawniczych. 1 strona rozliczeniowa= 1800 znaków ze spacjami, 1 arkusz wydawniczy = 22 strony.

udostępnij

x