WYSZUKIWANIE ZAAWANSOWANE

Korekta tekstów z elementami redakcji

Korekta tekstów - oznaczenie błędów językowych, gramatycznych, stylistycznych, leksykalnych, logicznych w tekstach prac naukowych, ofert biznesowych, książek, artykułów. Cena 1 strony rozliczeniowej gdy tekst do 2-ch arkuszy wydawniczych. 1 strona rozliczeniowa= 1800 znaków ze spacjami, 1 arkusz wydawniczy = 22 strony.

udostępnij

x