WYSZUKIWANIE ZAAWANSOWANE

Sprawdzenie dokumentu: ubezpieczenie inwestycyjne

Analiza prawna i doradztwo przy zawieraniu umowy ubezpieczenia z elementem inwestycyjnym, zakładającym lokowanie części składki w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe. Analiza wzoru umowy ubezpieczenia wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia.

udostępnij

x