WYSZUKIWANIE ZAAWANSOWANE

Kancelaria Adwokacka Urban

Adwokat przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie.
Z najlepszym wynikiem w 2017 roku złożyła egzamin adwokacki jako jedyna uzyskując ze wszystkich przedmiotów oceny bardzo dobre.
Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Wydziału Prawa i Administracji.
Absolwentka studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku „Akademia Spółek” ze specjalizacją spółek kapitałowych.
W trakcie odbytej aplikacji zdobywała doświadczenie współpracując z najlepszymi kancelariami adwokackimi na terenie wojewódzjtwa podkarpackiego.
Specjalizuje się w prowadzeniu spraw z zakresu prawa gospodarczego, handlowego oraz cywilnego. W sprawach zawodowych szczególnym zainteresowaniem darzy sprawy z zakresu prowadzenia sporów korporacyjnych, obsługi spółek kapitałowych oraz obrotu instrumentami finansowymi. Autorka publikacji naukowych z zakresu prawa spółek, nadzoru nad rynkiem kapitałowym oraz Alternative Dispute Resolution (ADR). Obecnie pracuje nad rozprawą doktorską.

Specjalizacje/certyfikaty:

SPRAWY PRZEPROWADZONE

Spółki (akty założycielskie, umowy)
- Rejestracja spółki z o.o.
- Tworzenie umów i statutów
- Doradztwo w zakresie tworzenia spółek z udziałem polskiego jak i zagranicznego kapitału
- Sporządzanie i opiniowanie umów, pism sądowych i ekspertyz prawnych
- Sporządzanie protokołów, zgłoszeń do KRS i innych rejestrów, ogłoszeń w MSiG, zmiany w rejestrach
- Przygotowywanie projektów uchwał oraz ich opiniowanie
- Reprezentacja i zapewnienie udziału w posiedzeniach władz Spółek
- Przekształcenie spółki
- Windykację należności oraz reprezentację w postępowaniu egzekucyjnym
- Reprezentacja spółek przed sądami, organami administracji państwowej i samorządowej,
- Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce kapitałowej.
- Pomoc w zakresie zwoływania, przygotowywania oraz prowadzenia zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy, a także posiedzeń rad nadzorczych oraz zarządu spółek

Działalność gospodarcza (Zakładanie, obsługa)
- Pomoc prawną przy założeniu działalności gospodarczej, doradztwo przy wyborze najbardziej optymalnej formy prawnej przedsiębiorcy,
- Udzielanie bieżących porad i konsultacji prawnych.
- Pomoc prawna przy uruchamianiu nowych inwestycji, w tym m.in.: uzyskiwaniu pozwoleń na budowę, decyzji w sprawie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, uzyskiwanie niezbędnych zaświadczeń i innych dokumentów.
- Windykację należności oraz reprezentację w postępowaniu egzekucyjnym
- Prowadzenie stałej i kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorstw
- Sporządzanie opinii prawnych, uwzględniających aktualny stan prawny, poglądy doktryny oraz najnowsze orzecznictwo
- Reprezentowanie przedsiębiorców przed sądami, organami administracji publicznej, organami egzekucyjnymi oraz innymi urzędami
- Reprezentowanie interesów mocodawcy w ramach prowadzonych rokowań i negocjacji z partnerami handlowymi

RODO
- Monitorowanie regulaminu sklepu internetowego i eliminowanie klauzul niedozwolonych
- Tworzenie druku zamówień oraz druku odstąpienia od umowy
- Tworzenie regulaminu sklepu internetowego,
- Wdrożenie procedur ochrony danych osobowych wynikających z RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych)
- Tworzenie polityki prywatności
- Tworzenie polityki plików Cookies

Umowy (regulaminy, kontrakty)
- Sporządzanie umów.
- Sporządzanie opinii prawnych, uwzględniających aktualny stan prawny, poglądy doktryny oraz najnowsze orzecznictwo
- Opiniowanie umów.

Spory z firmami (pozwy, sprawy sądowe, windykacja)
- Reprezentowanie przedsiębiorców w sporach z klientami (B2C i B2B) oraz kontrahentami (B2B)

MOGĘ POMÓC RÓWNIEŻ W TYCH SPRAWACH

- Majątek i Podatki
- Nieruchomości
- Sprawy bankowe
- Zdrowie
- Inne (firmowe)
- Podatki
- Przestępstwa i wykroczenia skarbowe
- Własność intelektualna
- Zamówienia Publiczne

Przynależność do organizacji:

  • Okręgowa Rada Adwokacka w Rzeszowie

Dane adresowe:

Ulica:

ul. Miodowa 24/12

Miejscowość:

35-328 Rzeszów

Telefon:

Kliknij aby zobaczyć numer telefonu

Strona internetowa:

Kliknij aby zobaczyć adres strony WWW

Usługodawca nie otrzymał jeszcze żadnej opinii.

Dostępne usługi: 0

x