WYSZUKIWANIE ZAAWANSOWANE

Jakub Kruczek Kancelaria Adwokacka

Zapewniam kompleksową pomoc prawną w prowadzeniu sporów cywilnych, reprezentowaniu klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych, a także podejmuję się obrony w sprawach karnych. Rozumiem biznes i proponuję optymalne rozwiązania prawne dla przedsiębiorców – tych indywidualnych oraz prowadzących działalność gospodarczą w formie spółek prawa handlowego. Jeśli Twoje sprawy rodzinne wymagają interwencji prawnej, możesz liczyć na moją pomoc. Reprezentuję strony w sprawach rozwodowych, majątkowo-małżeńskich i alimentacyjnych. Mając na względzie dobro małoletnich, występuję przed sądami, które ustalają zakres władzy rodzicielskiej, miejsce przebywania dzieci i sposób wykonywania kontaktów. Poza doradzaniem klientom i reprezentowaniem ich w sprawach przed organami administracji i sądami redaguję portal informacyjny Prawowturystyce.pl

Specjalizacje/certyfikaty:

SPRAWY PRZEPROWADZONE

Inne
- Prowadzona przeze mnie kancelaria specjalizuje się w sprawach polegających na dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych przysługujących podróżującym z tytułu odwołanych lub opóźnionych lotów, a także niewpuszczenia pasażera na pokład samolotu.
- Podejmowałem się obrony osoby obwinionej o naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postępowaniu przed komisją orzekającą przy regionalnej izbie obrachunkowej.
- Reprezentuję klientów w sprawach o dochodzenie odszkodowania z tytułu reklamacji imprez turystycznych, w tym zadośćuczynienia za zmarnowany urlop.
- Skutecznie reprezentowałem klientów w sprawie o zapłatę kary umownej naliczanej na skutek opóźnienia inwestora w doprowadzeniu sprzedanej nieruchomości do stanu użytkowania. Moi klienci wygrali sprawę i uzyskali dochodzoną należność w pełnej wysokości.

Dzieci i rozwody (alimenty, prawo do opieki)
- Prezentowana sprawa polegała na reprezentowaniu klienta pozwanego przez córkę o zapłatę alimentów, w tym alimentów zaległych za okres, w którym powódka nie znajdowała się na utrzymaniu ojca i prowadziła odrębne gospodarstwo domowe. Powódka nie była osobą w pełni usamodzielnioną, pozwany z kolei uzyskiwał stałe dochody. Wykazanie przeze mnie okoliczności wskazujących na możliwość zarobkowania przez powódkę doprowadziło do oddalenia powództwa w przeważającej części.
- Zdobyłem wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw rozwodowych. Rozwody te były rozwodami zarówno bez orzekania o winie jak i z orzeczeniem o winie w rozkładzie pożycia, zawierającymi rozstrzygnięcia o zakresie władzy rodzicielskiej, kontaktach, alimentach, a także obejmującymi podział majątku małżonków.
- W sprawach związanych z roszczeniami alimentacyjnymi oraz regulacją kontaktów z małoletnimi reprezentuję również osoby nie posługujące się na co dzień językiem polskim. Świadczę pomoc prawną w językach włoskim oraz angielskim.

RODO
- Organizuję szkolenia dla przedsiębiorców, urzędów publicznych oraz organizacji pozarządowych z zakresu wdrażania RODO w ich działalności.
- Przygotowuję na podstawie wielopłaszczyznowej analizy działalności klienta dokumentację celem wdrożenia w jego zakładzie środków organizacyjnych i prawnych zgodnych z RODO.
- Doradzam przedsiębiorcom w zakresie dostosowania przyjętej przez nich polityki ochrony danych osobowych do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO).

Spadki i testamenty
- Reprezentowałem osobę pozwaną o zapłatę zachowku. Powodowie twierdzili, że sprzedaż mojej klientce nieruchomości przez spadkodawcę stanowiło ukrytą umowę darowizny. Tym samym domagali się wliczenia wartości darowizny do substratu zachowku i zasądzenia na ich rzecz stosownych kwot od mojej mocodawczyni. Sąd Rejonowy oddalił powództwo kierowane przeciwko mojej klientce w całości. Sąd Okręgowy również nie dał wiary przeciwnikom procesowym.
- Udzielam porad prawnych w sprawach dotyczących stwierdzenia nabycia spadku, odpowiedzialności za długi spadkowe, dochodzenia zachowku, skuteczności wydziedziczenia, ważności testamentu i w innych sprawach związanych z sukcesją na podstawie testamentu lub ustawy.

Działalność gospodarcza (Zakładanie, obsługa)
- Doradzam klientom działającym w branży usług turystycznych, w tym właścicielom hoteli, w bieżącym prowadzeniu działalności gospodarczej.
- Sporządzałem umowę inwestycyjną w językach polskim, angielskim oraz rosyjskim, której celem było nabycie udziałów polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez podmiot ukraiński oraz zapewnienie spółce kontrahentów na rynkach Europy Wschodniej. Brałem nadto udział w roli doradcy w negocjacjach prowadzących do zawarcia opisywanej umowy, a także sporządzałem dokumenty służące do rejestracji zmian zachodzących w spółce przed sądem rejestrowym.

Spółki (akty założycielskie, umowy)
- Świadczyłem wielokrotnie pomoc prawną w zakładaniu i rejestracji spółek prawa handlowego, w tym z udziałem osób fizycznych oraz podmiotów mających siedzibę poza granicami Polski.
- Doradzam podmiotom gospodarczym w sprawach związanych z przekształceniami form prowadzenia działalności.

Nieruchomości
- Doradzam klientom w sprawach związanych z obrotem nieruchomościami, w tym przygotowuję m.in. projekty umów przedwstępnych oraz przyrzeczonych sprzedaży nieruchomości, ustanawiających ograniczone prawa rzeczowe, a także typowych umów o skutkach obligacyjnych, jak umowy najmu czy dzierżawy.

Majątek i Podatki
- Świadczę pomoc prawną w sprawach dotyczących podziału majątku wspólnego, zniesienia współwłasności, ustanowienia rozdzielności majątkowej małżeńskiej, a także w sprawach dotyczących ustalenia sposobu korzystania z rzeczy wspólnej.

Zdrowie (ubezpieczenia, wypadki)
- Zdobyłem doświadczenie poparte dodatkowo udziałem w sympozjach i konferencjach naukowych w sprawach związanych z prawem medycznym, w tym zwłaszcza w sprawach o błędy medyczne w dziedzinie ginekologii i położnictwa.

Przestępstwa i wykroczenia
- Podejmowałem się obrony w sprawach karnych przed sądami rejonowymi, okręgowymi i apelacyjnymi. Występowałem ponadto w roli pełnomocnika oskarżycieli posiłkowych.

Spory z firmami (pozwy, sprawy sądowe, windykacja)
- Reprezentowałem wielokrotnie przedsiębiorców w sprawach o zapłatę należności z tytułu wykonywanych umów. W postępowaniach tych zastępowałem zarówno powodów jak i pozwanych.

Umowy (regulaminy, kontrakty)
- Regularnie sporządzam oraz analizuję umowy zawierane w różnych branżach gospodarki, m.in. spożywczej, budowlanej, IT, medycznej. Doradztwo w zakresie umów obejmuje również udział w negocjacjach zapisów umownych oraz doradztwo na etapie wykonywania umowy.

Sprawy pracownicze (zatrudnienie, zus, wypadki, odszkodowania, przestępstwa, spory zbiorowe)
- Udzielam przedsiębiorcom porad w zakresie zasadności oraz sposobów rozwiązywania umów o pracę, w tym reprezentuję ich przed sądami pracy.

Praca
- Reprezentowałem osobę domagającą się uznania wypowiedzenia stosunku pracy za bezskuteczne. Proces zakończył się korzystną dla mojego klienta ugodę sądową, zgodną z jego żądaniami.

Własność intelektualna
- Zdobyłem doświadczenie w udzielaniu klientom indywidualnym oraz spółkom prawa handlowego pomocy w zakresie ochrony autorskich praw majątkowych.

Inne
- Doradzałem przedsiębiorcy w zakresie dostosowania polityki ochrony danych osobowych w jego firmie do obowiązujących przepisów prawa, w tym projektowałem w uzgodnieniu z nim oraz z działającymi na jego zlecenie informatykami zapisy instrukcji, regulaminów oraz pełnomocnictw.

Zamówienia Publiczne
- Świadczyłem doradztwo w zakresie prowadzenia przez spółkę akcyjną, beneficjenta programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, zamówień publicznych. Świadczona przeze mnie pomoc polegała na analizie zgodności dokumentacji przetargowej z przepisami prawa, sporządzaniu projektów umów, pomocy w zamieszczaniu ogłoszeń, a także szkoleniu pracowników w zakresie standardów prawnych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.

Sprawy ubezpieczeniowe
- Zajmuję się likwidowaniem szkód majątkowych i szkód na osobach w postępowaniach przed ubezpieczycielem oraz w postępowaniach przed sądami.

Przynależność do organizacji:

 • Wielkopolska Izba Adwokacka w Poznaniu

Rok rozpoczęcia działalności:

2017

Dane adresowe:

Ulica:

Wieniawskiego 5/9

Miejscowość:

61-712 Poznań

Telefon:

Kliknij aby zobaczyć numer telefonu

Strona internetowa:

Kliknij aby zobaczyć adres strony WWW

Ocena ogólna: 4.82/5 (11 opinii)

 • Darek z Gorzowa

  5 lat, 9 miesięcy temu

  Ocena ogólna:

  Bardzo konkretna odpowiedź na pytanie. Potrafi wytłumaczyć prostym zrozumiałym jezykiem. Jedyna ocena jaką z czystym sumieniem moge wystawic to 5+

 • Pni....

  5 lat, 9 miesięcy temu

  Ocena ogólna:

  OK

 • Elżbieta z Warszawy

  5 lat, 11 miesięcy temu

  Ocena ogólna:

  Trudno wymagać odpowiedniej wiedzy,gdy same przepisy nie regulują jej,pozostawiając ocenie sądu,trzeba się opierać ewentualnie o wiedzę z rozpraw sądowych i wyroków w nich zapadających.Tak więc pan udzielił informacji na miarę posiadanych wiadomości,a sprawa była dość zawiła.Dziękuję i pozdrawiam.

 • Iwona z wrześni

  6 lat temu

  Ocena ogólna:

  Bardzo rzeczowy i pomocny prawnik

 • Natalia Swarzedz

  6 lat, 1 miesiąc temu

  Ocena ogólna:

  Jasna czytelna i szybka odpowiedź dziękuję

 • M.

  6 lat, 1 miesiąc temu

  Ocena ogólna:

  Szybka i rzetelna pomoc

 • Darek

  6 lat, 2 miesiące temu

  Ocena ogólna:

  Podejście do kwestii wieloplaszcxyznowo.

 • Natalia

  6 lat, 2 miesiące temu

  Ocena ogólna:

  jestem zadowolona z pomocy

 • Jarek Poznań

  6 lat, 2 miesiące temu

  Ocena ogólna:

  Bardzo dobry kontakt telefoniczny,wyczerpująca odpowiedz..polecam.

 • Patryk Cuber

  6 lat, 2 miesiące temu

  Ocena ogólna:

  Bardzo mądry i wporzadku Prawnik wszytkie odpowiedzi na moje pytania były odpowiedziane bardzo profesjonalnie dziękuję za pomoc bardzo mi to pomogło !

Dostępne usługi: 1

x