WYSZUKIWANIE ZAAWANSOWANE

Europejski Instytut Mediacji

Jestem mediatorem sądowym, wpisanym na listę mediatorów prezesa sądu okręgowego w Poznaniu. Prowadzę mediacje przede wszystkim w sprawach rodzinnych (dzieci, rozwody, alimenty, majątek), gospodarczych i pracowniczych (spory pracownicze), a także mediacje społeczne. Konflikt - jak pisze Edward de Bono - to sytuacja, która wymaga zaprojektowania porozumienie. Z moimi klientami pracuję właśnie nad tym, by dzięki mediacji potrafili wspólnie w ciągu miesiąca-dwóch zbudować trwałą ugodę. To pozwala im oszczędzać czas i pieniądze oraz uspokoić emocje.

Specjalizacje/certyfikaty:

SPRAWY PRZEPROWADZONE

Dzieci i rozwody (alimenty, prawo do opieki)
- Po rozwodzie rodziców dzieci przebywały u mamy, tata je odwiedzał i zabierał na weekendy. Ponieważ przestało mu to odpowiadać, więc zaproponował byłej żonie opiekę naprzemienną, na co ona się nie zgodziła. Sprawa trafiła do sądu, a sąd zaproponował stronom mediację. Podczas trzech spotkań mediacyjnych (tylko rodzice, bez pełnomocników) udało się wypracować ugodę dzięki której opiekę naprzemienną rodzice wprowadzili najpierw na okres próbny, a potem na stałe.
- Syn rozwiedzionych rodziców miał coraz większe problemy zarówno ze swymi emocjami jak i zdrowiem. Rodzice po rozwodzie pozostali skłóceni, także w sprawie widzeń ojca z dzieckiem, sąd skierował ich do mediacji. W ciągu dwóch miesięcy wspólnie wypracowaliśmy ugodę dzięki której udało się uporządkować relacje rodziców, a ich zachowanie względem siebie zmieniło się. Dziecko powróciło do równowagi.
- Dziadkowie skierowali do sądu wniosek o ustalenie widzeń z wnukiem, ponieważ synowa im je uniemożliwiała. Powodem były problemy małżeńskie syna i synowej. Podczas wspólnej pracy nad ugodą strony postanowiły działać na rzecz dziecka, swoje problemy rozwiązując bez wykorzystywania chłopca jako narzędzia. Synowa nie pokochała teściowej, ale ich relacje stały się poprawne, ugoda działa od dwóch lat.

Majątek i Podatki
- Małżeństwo w trakcie rozwodu zastanawiało się jak to zrobić, by spłatę kredytu za dom przejęła małżonka która w nim pozostaje z dziećmi a mąż przestał być współwłaścicielem domu. W mediacji jednocześnie ustalali kwotę alimentów i sposób spłaty przez żonę pozostałej części domu. Dokonali też podziału pozostałych części majątku. Mediacja trwała dwa miesiące.
- Małżeństwo w rozstaniu chciało podzielić prowadzoną wspólnie przez lata firmę tak, by nikt nie czuł się pokrzywdzony. W mediacji okazało się, że po raz pierwszy musieli zastanowić się nad wkładem pracy każdego z nich, wniesionym do firmy majątkiem i know-how, a także pozostałymi składnikami majątku i ich podziałem. Podczas trzymiesięcznej mediacji doprowadziliśmy do ugody satysfakcjonującej obie strony.

Spory z firmami (pozwy, sprawy sądowe, windykacja)
- Dwaj panowie prowadzili spór z wzajemnymi roszczeniami w kontekście realizowanej budowy na ponad 150 tys. zł. Każdy z nich miał argumenty przemawiające na niekorzyść drugiej strony, jednak wiedzieli, że proces może potrwać nawet trzy lata. Przez dwa spotkania mediacyjne ustalali faktyczne i akceptowalne kwoty roszczeń, porównali je ze sobą i zawarli ugodę. Mediacja trwała miesiąc.
- Firma A miała sprawować na zlecenie firmy B nadzór autorski przy robotach budowlanych. Pojawiły się jednak dodatkowe zadania, za które firma A nie chciała płacić uważając, że zostały objęte umową o nadzór. Firma B była innego zdania. W trakcie mediacji strony ustaliły, co faktycznie podlegało nadzorowi, a co nie i firma A otrzymała w ugodzie część dochodzonego roszczenia.

Sprawy pracownicze (zatrudnienie, zus, wypadki, odszkodowania, przestępstwa, spory zbiorowe)
- Firma zwolniła pracownika dyscyplinarnie i rozpoczęła proces likwidacji. Były pracownik nie zgodził się z tym i wystąpił do sądu o wysokie odszkodowanie. W trakcie mediacji strony wyjaśniły sobie, że ich postępowaniem kierowały emocje. W ciągu dwóch spotkań doszły do porozumienia i zawarły ugodę na połowę wnioskowanej w pozwie kwoty.
- Duża firma zatrudniała pracowników na umowę-zlecenie, a potem ich zwolniła. Inspekcja Pracy wystąpiła do sądu o ustalenie stosunku pracy, jednak pracownicy nie przystąpili do sprawy. Pomimo tego pracownicy uczestniczyli w mediacji a w ugodzie zawarto odszkodowanie dla nich, dzięki czemu stanowisko Inspekcji zmieniło się na mniej restrykcyjne.

Inne
- Prowadzę mediacja transgraniczne zarówno rodzinne (alimenty zagraniczne, miejsce zamieszkania dzieci, opieka) jak i gospodarcze z udziałem firm z różnych krajów.

MOGĘ POMÓC RÓWNIEŻ W TYCH SPRAWACH

- Praca

Przynależność do organizacji:

  • None

Rok rozpoczęcia działalności:

2011

Dane adresowe:

Ulica:

ul. Kosińskiego 21/61

Miejscowość:

61-521 Poznań

Telefon:

Kliknij aby zobaczyć numer telefonu

Strona internetowa:

Kliknij aby zobaczyć adres strony WWW

Ocena ogólna: 5/5 (1 opinia)

  • Beata z Kozieglow.

    7 lat temu

    Ocena ogólna:

    Podszedl do tematu konkretnie i bez naciskania na inne sprawy. Polecam.

x