WYSZUKIWANIE ZAAWANSOWANE

Adwokat Andrzej Philips

Adwokat Andrzej Philips zawód prawnika wykonuje już od 30 lat. Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył aplikację sędziowską prowadzoną przez Sąd Okręgowy w Kaliszu. W 1982r. został asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Krotoszynie, gdzie sprawował funkcję przewodniczącego wydziału cywilnego. Zajmował się również wydziałem rodzinnym, prowadził sprawy karne (głównie w zakresie uchylonym do ponownego rozpoznania) oraz orzekał w Komisji do spraw przeciwdziałania alkoholizmowi. Nominację na stanowisko Sędziego Sądu Rejonowego w Krotoszynie otrzymał w 1983r. Od 1 czerwca 1984r. do 30 listopada 1987r. orzekał w wydziale cywilnym Sądu Rejonowego w Poznaniu. W grudniu 1987r. został wpisany na listę radców prawnych i podjął pracę w Urzędzie Miejskim w Poznaniu na stanowisku koordynatora Zespołu Radców Prawnych. W grudniu 1989r. został wpisany na listę adwokatów Izby Poznańskiej i podjął w 1990r. pracę w Zespole Adwokackim nr 12 w Poznaniu.

Specjalizacje/certyfikaty:

SPRAWY PRZEPROWADZONE

Nieruchomości
- ODSZKODOWANIA ZA SŁUPY ENERGETYCZNE. W minionych czasach większość polskiego systemy elektroenergetycznego została zbudowana bez zgodny właścicieli ziemi i bez poszanowania ich własności. Słupy energetyczne stawiano na podstawie jednostronnych dyspozycji zakładów energetycznych lub na podstawie ustnych ustaleń. Kancelaria zapewnia pełną pomoc prawna w powyższym zakresie.

Majątek i Podatki
- Zajmujemy się również skuteczną windykacją należności. Ściągamy długi na terenie Polski, Rosji, Ukrainy, Białorusi, Litwy, Łotwy, Estonii, Czech, Słowacji, Bułgarii, Mołdawii, Słowenii, Chorwacji, Serbii, Macedonii, Italii, Francji, Holandii, Belgii, Niemiec, Norwegii, Portugalii, Szwecji, Finlandii, Turcji oraz w innych krajach.

Inne
- prawo transportowe i celne w tym ViaToll, Beltoll

Sprawy ubezpieczeniowe
- ODSZKODOWANIA KOMUNIKACYJNE. Uzyskanie należnego odszkodowania nie jest łatwe. Ci, którzy negocjowali już z towarzystwem ubezpieczeniowym wiedzą, że ubezpieczyciele robią wszystko, aby zniechęcić klienta do dochodzenia roszczeń. Wypłacają często tylko część należnych pieniędzy licząc na to, że klient zadowoli się otrzymaną sumą i zaniecha dalszych działań

MOGĘ POMÓC RÓWNIEŻ W TYCH SPRAWACH

- Dzieci i rozwody
- Inne (prywatne)
- Praca
- Przestępstwa i wykroczenia
- Spadki i testamenty
- Zdrowie
- Działalność gospodarcza
- Podatki
- Spółki
- Spory z firmami
- Sprawy pracownicze
- Umowy
- Własność intelektualna

Przynależność do organizacji:

  • None

Rok rozpoczęcia działalności:

1989

Dane adresowe:

Ulica:

Wojska Polskiego 130

Miejscowość:

21-550 Terespol

Telefon:

Kliknij aby zobaczyć numer telefonu

Strona internetowa:

Kliknij aby zobaczyć adres strony WWW

Usługodawca nie otrzymał jeszcze żadnej opinii.

Dostępne usługi: 55

x