WYSZUKIWANIE ZAAWANSOWANE

Sporządzanie dokumentacji cen trasferowych

Obowiązek przygotowania dokumentacji podatkowej cen transferowych wynika z przepisów prawa podatkowego. Dotyczy podatników, którzy zrealizowali transakcję podmiotem powiązanym (kapitałowo, osobowo lub rodzinnie) bądź z podmiotem mającym swą siedzibę, zarząd lub miejsce zamieszkania w kraju lub na terytorium stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, a kwota transakcji przekroczyła równowartość wyrażonego w walucie euro limitu transakcyjnego określonego w ustawach PIT i CIT.

Wyszukani usługodawcy: znaleziono: 0

x