WYSZUKIWANIE ZAAWANSOWANE

Identyfikacja wizualna

Zaprojektowanie kompleksowej i spójnej identyfikacji wizualnej marki w celu wyróżnienia jej spośród konkurencyjnych marek.

udostępnij

Opis szczegółowy i uwagi do ceny:

Proces projektowy Corporate Identity jest długi i skomplikowany. Aby logo wywoływało pozytywne emocje, było proste, wyróżniało się na tle konkurencji i dobrze sprzedawało swój produkt, musi przejść przez wiele etapów

Pierwszym etapem jest Insight, czyli zrozumienie potrzeb i problemów konsumenta, poprzez wywiady, research, badania i analizę. Dzięki temu mogę się wgłębić w proces myślowy konsumenta.
- Identyfikacja problemów istotnych
- Analiza sytuacyjna
Drugim etapem jest wypracowanie strategii, tak aby było dobrze wykorzystywane na wszystkich nośnikach.
- Planowanie cyklu projektowo-realizacyjnego
- Organizacja systemu zarządzania projektami
- Opracowanie harmonogramów
- Wypracowanie strategii komunikacji
Trzecim etapem jest wypracowanie konceptu dla marki, który będzie dobrze komunikował swoje cechy oraz cechy marki i zarazem był spójny z firmą.
- Definiowanie projektu
- Zestawienie parametrów
- Opracowanie projektu wstępnego i wariantowanie rozwiązań
- Wybór wariantu racjonalnego
- Weryfikacja projektu wstępnego
W czwartym etapie w końcu rozpoczyna się realizacja, czyli przenoszenie wszystkich szkiców do programu oraz dopracowywanie szczegółów.
- Projektowanie szczegółowe i koordynacja projektów cząstkowych
- Ustalenie dopuszczalnych zmian w projekcie podczas wdrożenia
- Weryfikacja projektu szczegółowego
- Odbiór projektu szczegółowego
Podczas każdego etapu bardzo ważna jest sprawna komunikacja, dlatego przywiązujemy do tego najważniejszą wagę.
Cena podana wyżej jest kwotą orientacyjną i może się różnić z końcową. Wszystko dokładnie jest wyceniane podczas pierwszego etapu.

x