WYSZUKIWANIE ZAAWANSOWANE

Redakcja i korekta tekstów

Profesjonalna korekta i jednoczesna redakcja tekstów prac naukowych, ofert biznesowych, książek, artykułów. Cena 1 strony rozliczeniowej gdy tekst do 2-ch arkuszy wydawniczych. 1 strona rozliczeniowa= 1800 znaków ze spacjami, 1 arkusz wydawniczy = 22 strony.

udostępnij

Opis szczegółowy i uwagi do ceny:

korekta od 20,00 zł. / strony, w zależności od jakości tłumaczenia, trudność tekstu i terminu

x