WYSZUKIWANIE ZAAWANSOWANE

Korekta tekstów

Korekta tekstów - oznaczenie błędów językowych w tekstach prac naukowych, ofert biznesowych, książek, artykułów. Cena 1 strony rozliczeniowej gdy tekst do 2-ch arkuszy wydawniczych. 1 strona rozliczeniowa= 1800 znaków ze spacjami, 1 arkusz wydawniczy = 22 strony.

udostępnij

Opis szczegółowy i uwagi do ceny:

Korekta tekstów w języku polskim - stylistyczna i językowa.

x