WYSZUKIWANIE ZAAWANSOWANE

Porada prawna w sprawie błędu lekarskiego (medycznego)

Usługa jest skierowana do pacjentów pszkodowanych wskutek błędów lekarskich (medycznych). Usługa polega na ocenie stanu sprawy podanego przez poszkodowanego i identyfikację roszczeń po jego stronie. Wynikiem oceny jest wskazanie roszczeń możliwych do dochodzenia od placówki medycznej.

udostępnij

Opis szczegółowy i uwagi do ceny:

W większości spraw wymagana jest konsultacja z zespołem lekarzy biegłych sądowych, z którymi współpracuje nasza kancelaria celem oceny zasadności roszczenia.

x