WYSZUKIWANIE ZAAWANSOWANE

Windykacja należności

Windykacja należności spółki obejmująca cały proces windykacji, w tym postępowanie egzekucyjne.

udostępnij

Opis szczegółowy i uwagi do ceny:

Służymy pomocą w dochodzeniu należności na wszystkich etapach postępowania – polubownego, sądowego, egzekucyjnego. W ramach działań windykacyjnych współpracujemy również z Kancelarią Prawną W.S.I. Polska z Wrocławia. Zakres naszego działania obejmuje:

wezwanie dłużnika do dobrowolnej zapłaty należności, próby polubownego rozstrzygnięcia sporu,
wszczęcie oraz prowadzenie postępowania sądowego,
wszczęcie oraz monitorowanie przebiegu postępowania egzekucyjnego,
sporządzanie wniosków dłużnika o wszczęcie postępowań: układowego oraz upadłościowego,
zgłaszanie dłużników do biur informacji gospodarczej, rejestru dłużników niewypłacalnych.


Windykację należności prowadzimy w kraju jak i zagranicą min.:

Albania, Andora, Austria, Belgia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja , Czarnogóra , Czechy , Dania , Estonia , Finlandia , Francja , Grecja , Hiszpania , Holandia, Irlandia , Islandia, Izrael, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Malta, Mołdawia, Monako, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rosja, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania, Włochy

x